Formularz akredytacyjny dla mediów

Dziennikarze, którzy planują obecność na 3 runda MPRC Autodrom Słomczyn (11-12.05.2024) proszeni są o wypełnienie i podesłanie wniosku akredytacyjnego. Liczba akredytacji jest ograniczona. O decyzji przyznania akredytacji będziemy informować drogą elektroniczną dopiero po zamknięciu listy.

>> Formularz akredytacyjny na 3 rundę MPRC 2024 | Autodrom Słomczyn


REGULAMIN AKREDYTACJI

Na zawodach obowiązują akredytacje dla przedstawicieli przyznawane przez organizatora. Akredytacja umożliwia wejście na tor, aby wykonać materiał fotograficzny lub filmowy. Liczba kamizelek dla fotografów i operatorów ze względów bezpieczeństwa jest ograniczona. Kamizelki nie będą wydawane osobom towarzyszącym. Wysłanie wniosku nie jest jednoznacznie z otrzymaniem akredytacji. W przypadku dużej liczby nadesłanych wniosków organizator zastrzega sobie ograniczenie wydawanych kamizelek do 2 lub w skrajnym przypadku do 1 na redakcję. 

 1. Wnioskowanie o akredytację odbywa się tylko przez formularz online.
 2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do limitowania liczby akredytacji dla operatorów dronów ze względów bezpieczeństwa. W przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo będą mieli operatorzy pracujący dla partnerów medialnych cyklu, a także wnioskujący, którzy najwcześniej złożyli wniosek (w rubryce nazwa redakcji należy dopisać „DRON”). Operator musi posiadać Świadectwo Kwalifikacji UAVO, a także polisy OC, z której pokrywane będą ewentualne straty spowodowane przez operatora drona. Latanie na terenie Autodromu Słomczyn bez zgody organizatora jest surowo zabronione.
 4. Akredytacje jak i kamizelki przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim oraz wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną.
 5. Akredytacje fotografa i operatora nie są przyznawane przedstawicielom sponsorów, organizatorów zawodów, dostawców, zespołów oraz zawodników.
 6. O akredytację mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 7. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji (jednego dziennikarza).
 8. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzy adres email (uwaga – odpowiedź, czasami wpada w SPAM)
 9. Dziennikarze niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji dotyczących sportów motorowych, ze szczególnym uwzględnieniem MPRC (pole „inne” w rubryce nakładu). Wykazanie się publikacjami nie jest równoznaczne z przydziałem akredytacji. Stanowi jedynie podstawę do rozpatrywania wniosku. W przypadku przyznania akredytacji przysługuje jedna kamizelka na firmę/agencję.
 10. Oryginał wniosku akredytacyjnego, należy przedstawić przy odbiorze akredytacji razem z aktualną legitymacją prasową.
 11. Za każdą kamizelkę będzie pobierana kaucja zwrotna w wysokości minimum 50 zł. Wnioskujący o akredytację są proszeni o przygotowanie odliczonej kwoty podczas odbioru akredytacji.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania lub niezwłocznego odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa podczas wydarzenia, nie stosują się do poleceń służb zabezpieczających imprezę lub swoimi działaniami naruszają zasady rzetelnego relacjonowania zawodów sportowych.
 13. W dniu imprezy akredytacje z kamizelką będą przyznawane jedynie osobom ze stacji telewizyjnych, jednak jeśli nie wykonają oni wcześniejszego zgłoszenia, liczba kamizelek będzie ograniczona tylko dla operatora.

UWAGA. Informujemy, że nadesłane wnioski mogą być weryfikowane w podanych kontaktach redakcyjnych. W przypadku braku potwierdzenia redakcji lub podania błędnego kontaktu, wniosek będzie odrzucony.