Piątek* (23.10.2020) :
12:00 – Otwarcie Parku Maszyn
12:30 – Otwarcie Biura Zawodów
12:30 – 19:30 Odbiór Administracyjny (zgodnie z harmonogramem)
13:00- 20:00 Badania Kontrolne (zgodnie z harmonogramem)
20:00 -20:30 Odprawa z zawodnikami (kierowcami)

  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, ostateczny program zawodów zostanie opublikowany po pierwszym terminie zgłoszeń na oficjalnej stronie organiztora.

Sobota (24.10.2020) :
7:15 – Otwarcie Biura Zawodów
7:30 -8:00 – Pobranie sprzętu, odprawa z sędziami
8:00 – 8:15 – Odprawa ze służbami(straż, karetki, lawety)

8:25 GOTOWOŚĆ NA PUNKTACH
8:30 – Posiedzenie Zespołu Sędziów Sportowych
8:30 – 09:10 – Rozgrzewka (każdy zawodnik ma prawo do jednego wjazdu na maksymalnie trzy okrążenia)
9:30- 11:50 – I kwalifikacja
11:50 – 12:20 – przerwa techniczna (obiadowa)
12:20 – 14:30 – II kwalifikacja
14:30 – 15:00 – przerwa techniczna
15:00 – 17:10 – III kwalifikacja


Uwaga!
Zmiana czasu: w nocy z 24 na 25 października 2020 – z godziny 3 na 2


Niedziela (25.10.2020) :
6:30 – Otwarcie Biura Zawodów
7:00 – 7:10 Odprawa z sędziami
7:10- 7:20 Odprawa z pozostałymi służbami
7:25 GOTOWOŚC NA PUNKTACH
7:30- 8:10 Rozgrzewka (każdy zawodnik ma prawo do jednego wjazdu na maksymalnie trzy okrążenia)
8:00 – Posiedzenie Zespołu Sędziów Sportowych
8:30 – 10:30 IV kwalifikacja
10:30 – 11:00 – przerwa techniczna (obiadowa)
10:45 – Posiedzenie Zespołu Sędziów Sportowych
11:05 – 12:00 – Półfinały A,B

  • 10 min po Półfinałach – Posiedzenie Zespołu Sędziów Sportowych

UWAGA:
Czas na złożenie zapowiedzi wniesienia protestu na zdarzenia mające miejsce w biegach półfinałowych wynosi nie później niż 10 minut od opublikowania klasyfikacji prowizorycznej danego półfinału.

12:30 -Finały

  • 15 min po Finałach – Posiedzenie Zespołu Sędziów Sportowych 14:30 – Opublikowanie klasyfikacji prowizorycznej 15:00 – Opublikowanie klasyfikacji końcowej 15:15 – Wręczenie nagród (16:21 zachód Słońca)
    • 30 min po wręczeniu nagród zamknięcie Biura Zawodów.


Friday* (23.10.2020) :
12:00 Paddock opening
12:30 Race Office opening
12:00 – 19:30 Administrative Check-in(according to the schedule)
13:00 – 20:00 Scrutineering (according to the schedule)
20:00 – 20:30 Competitors (drivers) briefing

  • in the case of a large number of entries, the last schedule of the competition will be published after the first term for entries on the official website of the organizer.

Saturday (24.10.2020) :
7:15 – Race Office opening
7:30 – 8:00 collection of equipment, marshall’s briefing
8:00 – 8:15 Briefing for other services (fire fighters, medical rescue, towing)

8.25 READINESS ON POINT’S
8:30 Steward‘s meeting
8:30 – 09:10 Warm Up (each driver will be allowed to make one run for maximum 3 laps)
09:30 – 11:50 1st Qualifying
11:50 – 12:20 Technical Break (lunchtime)
12:20 – 14:30 2ndQualifying
14:30 – 15:00 Technical Break
15:00 – 17:10 3rdQualifying

Attention!
Time change: at night from October 24 to 25, 2020 – from 3 to 2 o’clock


Sunday (25.10.2020) :
6:30 – Race Office opening
7:00 – 7:10 Marshall’s briefing
7:10 – 7:20 Briefing for other services
7:25 READINESS ON POINT’S
7:30 – 8:10 Warm Up (each driver will be allowed to make one run for maximum 3 laps)
8:00- Steward‘s panel meeting
8:30 – 10:30 4th Qualifying Heat
10:30 – 11:00 Technical Break (lunchtime)
10:45 – Steward‘s meeting
11:05 – 12:00Semi-finals A,B
– 10 min after Semi-finals – Steward‘s meeting

ATTENTION:
The time for delivering a protest based on issues taking place in the semi-final runs, is set on no later than 10 minutes from the publication of the provisional classification of a given semi-final.

12:30 Finals
– 15 min after Finals Steward‘s meeting

14:30–Provisional classification publication
15:00 –Final classification publication
15:15 –Awards ceremony
(16:21 – sunset)

  • 30 min after Prize giving the Race Office will be closed.